Bảng Báo Giá Thép Hình HIUV Mới Nhất

Báo giá thép hình mới nhất

Bảng báo giá thép hình mới nhất 2021

Xem Báo Giá
Xem Báo Giá
Xem Báo Giá
Xem Báo Giá
Xem Báo Giá

Bảng giá thép hình H 2021

Quy cách Barem Giá thép hình H
(Kg/m) Kg Cây 6m
Thép H100*100*6*8ly 17.20 19,100 1,971,120
Thép H125*125*6.5*9 23.80 19,100 2,727,480
Thép H148*100*6*9 21.70 19,100 2,486,820
Thép H150*150*7*10 31.50 19,100 3,609,900
Thép H194*150*6*9 30.60 19,100 3,506,760
Thép H200*200*8*12 49.90 19,100 5,718,540
Thép H244*175*7*11 44.10 19,100 5,053,860
Thép H250*250*9*14 72.40 19,100 8,297,040
Thép H294*200*8*12 56.80 19,100 6,509,280
Thép H300*300*10*15 94.00 19,100 10,772,400
Thép H350*350*12*19 137.00 19,100 15,700,200
Thép H340*250*9*14 79.70 19,100 9,133,620
Thép H390*30010*16 107.00 19,100 12,262,200
Thép H400*400*13*21 172.00 Liên hệ Liên hệ
Thép H440*300*11*18 124.00 Liên hệ Liên hệ

Bảng giá thép hình I

Tên trục cán Baremkg / m Giá thép i/kg Giá thép I/ cây 6m
I100 655.000
I120 873.000
I150x75x5x7 14 14.800 1.243.000
I200x100x5,5×8 21.3 14.800 1.891.000
I300x150x6,5×9 36,7 14.800 3.258.500
I350x175x7x11 49,6 14.800 4.404.500
I450x200x8x13 66 14.800 5.860.500
I450x200x9x14 76 16.000 7.296.000
I500x200x10x16 89,6 16.000 8.601.500
I500x300x11x18 128 16.000 12.288.000
I600x200x11x17 106 16.000 10.176.000
I600x300x12x20 151 16.000 14.495.000

Bảng giá thép hình U

Quy cách Barem Giá thép hình U
(Kg/m) Cây 6m
Thép U40*2.5ly 9.00 298,000
Thép U50*25*3ly 13.50 305,500
Thép U50*4.5ly 20.00 554,000
Thép U60 – 65*35*3ly 17.00 343,500
Thép U60 – 65*35*4.5ly 30.00 798,000
Thép U80*40*3ly 22.5 – 23.5 387,000
Thép U80*40*4 – 4.5ly 30.50 514,000
Thép U100*45*3.5 – 4ly 31.5 – 32.5 544,000
Thép U100*45*4ly 35.00 669,000
Thép U100*45*5ly 45.00 779,000
Thép U100*45*5.5ly 52 – 56 923,500
Thép U120*50*4ly 41 – 42 710,000
Thép U120*50*5 – 5.5ly 54 – 55 930,000
Thép U120*65*5.2ly 70.20 1,172,000
Thép U120*65*6ly 80.40 1,342,680
Thép U140*60*4ly 54.00 886,800
Thép U140*60*5ly 64 – 65 1,103,000
Thép U150*75*6.5ly 111.6 1,830,240
Thép U160*56*5 – 5.2ly 71.5 – 72.5 1,253,000
Thép U160*60*5.5ly 81 – 82 1,402,000
Thép U180*64*5.3ly 80.00 1,575,000
Thép U180*68*6.8ly 112.00 1,960,000
Thép U200*65*5.4ly 102.00 1,785,000
Thép U200*73*8.5ly 141.00 2,467,500
Thép U200*75*9ly 154.80 2,709,000
Thép U250*76*6.5ly 143.40 2,667,240
Thép U250*80*9ly 188.40 3,504,240
Thép U300*85*7ly 186.00 3,627,000
Thép U300*87*9.5ly 235.20 4,586,000
Thép U400 Liên hệ Liên hệ
Thép U500 Liên hệ Liên hệ

Bảng giá thép hình V

Quy cách Độ dày Trọng lượng Giá thép V đen
(ly) (kg/cây) (VNĐ/cây)
V25x25 2.00 5.00 87,800
2.50 5.40 94,824
3.50 7.20 124,272
V30x30 2.00 5.50 90,200
2.50 6.30 100,170
2.80 7.30 116,070
3.00 8.10 128,790
3.50 8.40 133,560
V40x40 2.00 7.50 119,250
2.50 8.50 130,900
2.80 9.50 146,300
3.00 11.00 169,400
3.30 11.50 177,100
3.50 12.50 192,500
4.00 14.00 215,600
V50x50 2.00 12.00 190,800
2.50 12.50 192,500
3.00 13.00 200,200
3.50 15.00 231,000
3.80 16.00 246,400
4.00 17.00 261,800
4.30 17.50 269,500
4.50 20.00 308,000
5.00 22.00 338,800
V63x63 5.00 27.50 431,750
6.00 32.50 510,250
V70x70 5.00 31.00 496,000
6.00 36.00 576,000
7.00 42.00 672,000
7.50 44.00 704,000
8.00 46.00 736,000
V75x75 5.00 33.00 528,000
6.00 39.00 624,000
7.00 45.50 728,000
8.00 52.00 832,000
V80x80 6.00 42.00 735,000
7.00 48.00 840,000
8.00 55.00 962,500
V90x90 7.00 55.50 971,250
8.00 61.00 1,067,500
9.00 67.00 1,172,500
V100x100 7.00 62.00 1,085,000
8.00 66.00 1,155,000
10.00 86.00 1,505,000
V120x120 10.00 105.00 1,890,000
12.00 126.00 2,268,000
V130x130 10.00 108.80 2,012,800
12.00 140.40 2,597,400
13.00 156.00 3,198,000
V150x150 10.00 138.00 2,829,000
12.00 163.80 3,357,900
14.00 177.00 3,628,500
15.00 202.00 4,141,000

Lưu ý báo giá trên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *