Báo Giá Thép Ống Mới Nhất 2023

STT QUY CÁCH THÉP ỐNG TRÒN ĐỘ DÀY ĐVT ĐƠN GIÁ
THÉP ỐNG MẠ KẼM
01 Phi 21 1,00 cây 31.000
02 1,20 cây 40.500
03 1,40 cây 49.000
04 2,00 cây liên hệ
05 2,20 cây liên hệ
06 Phi 27 1,20 cây 53.000
07 1,40 cây 66.000
08 1,80 cây 81.000
09 2,00 cây 112.000
10 2,20 cây liên hệ
11 Phi 34 1,20 cây 66.000
12 1,40 cây 82.000
13 1,80 cây 105.000
14 2,00 cây 126.000
15 Phi 42 1,20 cây 83.000
16 1,40 cây 103.000
17 1,80 cây 130.000
18 2,00 cây 161.000
19 Phi 49 1,20 cây 96.000
20 1,40 cây 121.000
21 1,80 cây 140.000
22 2,00 cây 179.000
23 Phi 60 1,20 cây 118.000
24 1,40 cây 149.000
25 1,80 cây 188.000
26 2,00 cây 229.000
27 2,50 cây liên hệ
28 Phi 76 1,20 cây 152.000
29 1,40 cây 190.500
30 1,80 cây 251.000
31 2,00 cây 293.000
32 Phi 90 1,40 cây 231.000
33 1,80 cây 290.000
34 2,00 cây 349.000
35 2,40 cây liên hệ
36 3,20 cây liên hệ
37 Phi 114 1,40 cây 289.500
38 1,80 cây 369.000
39 2,00 cây liên hệ
40 2,50 cây 455.000
41 2,50 cây liên hệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *